Herroepingsvoorwaarden en formulier

Elk gering verschil tussen het eigenlijke product en de foto's op de website is mogelijk, daar het over 100% handgemaakte goederen gaat, elk stuk is uniek.

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Goederen specifiek ontworpen voor of in opdracht van de klant, kunnen echter niet worden teruggenomen en vallen dus buiten het wettelijke verzakingsrecht.

De klant kan het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het herroepingsformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Sara Dewaele, Emiel Coppietersstraat 42, 8620 Nieuwpoort.

Gebruik hiervoor het modelformulier voor herroeping.

De verzendingskost voor terugzending is ten laste van de klant. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald via overschrijving.

Modelformulier voor herroeping downloaden